Kullanım Sözleşmesi

koin.express deneyiminizi daha kaliteli hale getirebilmek adına aşağıda belirtilen maddelere uyum sağlamanızı bekliyoruz.

Hakaret ve Kişisel Bilgiler:

Sitemizde kendinizi özgürce ifade etmenizde sorun yoktur. Ancak başkalarını tehdit etme, taciz etme, hakaret etme, din, ırk, dil, cinsiyet ve tercihlerini aşağılama, özel yaşantısına saldırı, ve kişisel bilgilerini ifşa etme durumlarında, göderilen içerik sitemizden tamamen kaldırılacak, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda gönderi sahibi siteden uzaklaştırılacaktır.

Şiddet:

Herhangi bir canlıya acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması, yaralanması, öldürülmesi gibi vahşet içerikli her türlü yorum, video, yayın, görsel ve içerik derhal siteden silinecek ve kullanıcı uzaklaştırılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcılar:

Silah ve patlayıcı madde yapımı, kullanımı, pazarlanmasına ilişkin tüm içerik, görsel, video, yayın derhal siteden silinecek ve kullanıcı uzaklaştırılacaktır.

Zaralı Alışkanlıklar:

Satışı ve kullanımı reçeteye bağlı ilaçlar, uyuşturucu madde kapsamındaki maddeler ve bağımlılık yapıcı tüm maddeler ile ilgili yayın, yorum, görsel, video derhal siteden silinecek ve kullanıcı uzaklaştırılacaktır.

Resmi İçerikler:

Görüntü alınmasına izin verilmeyen resmi kurumlara ait herhangi bir içerik görüldüğünde derhal siteden silinecek ve kullanıcı uzaklaştırılacaktır.

Telif Hakkı:

Kullanıcılar fikri ve mülkiyet hakkı sadece kendisinde olan içerikleri yayınlayabilir. Fikri ve mülkiyet hakkı başkasına ait olan herhangi bir içerik yayınlandığı taktirde, koin.express içeriği derhal kaldırma hakkına sahiptir ayrıca haber vermeksizin kullanıcıyı uzaklaştırabilir. koin.express ihlal edilen telif hakkından sorumlu değildir. Bu ihlalden doğan her türlü zarardan içeriği yayınlayan kullanıcı sorumludur.

Siyasi İçerik:

Siyasi içerikli her türlü yayın kullanıcıya haber vermeksizin siteden silinebilir. Kullanıcı gerek görülürse siteden uzaklaştırılabilir.

Yasalara Aykırılık:

Yasanın suç saydığı tüm içerikler derhal siteden kaldırılacak ve kullanıcı siteden uzaklaştırılacaktır.

Yasal Sorumluluk:

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve videoların koin.express tarafından kullanılmasını ve koin.express’in bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir koin.express’ya ait içeriği, koin.express’in yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. koin.express uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu talebi yerine getirecektir. koin.express, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

(a) eğer gerekli görürse,

(b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

(c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilir.

Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden dolayı koin.express’nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, koin.express’in çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. koin.express, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

koin.express, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

koin.express, sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. koin.express, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı koin.express’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içinde koin.express tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.